Stichting Studiezalen (RSIN 858705060) heeft een ANBI status en is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen. Als Stichting heeft Studiezalen geen winstoogmerk. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag. Het uitgebreide financiële jaarverslag kunt u aanvragen via ons contactformulier

2022

Jaarverslag

Financieel verslag

2021

Jaarverslag

Financieel verslag

2020

Jaarverslag

Financieel verslag