Stichting

Statutaire naam: Stichting Studiezalen
Statutaire zetel: Amsterdam

KvK: 71411593
(ANBI) RSIN: 858705060
IBAN: NL75 INGB 0009 1410 17

Bezoekadres:
De Savornin Lohmanstraat 555,
1067 PV Amsterdam

Website: www.studiezalen.com
Email: info@studiezalen.com

 

Het Bestuur

Voorzitter: Patrick Swiercz
Penningmeester: Said El-Kachari
Secretaris: Mohamed Firhaun

 

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Annemijn Dijkzeul

De aandachtsfunctionaris speelt een belangrijke rol binnen de organisatie bij het oppakken van zaken met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, (seksueel)misbruik en/of huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de Studiezalen bewaakt de aandachtsfunctionaris de interne procedures en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van bovengenoemde onderwerpen. Binnen Studiezalen is het met name een signalerende functie.

Taken van de aandachtsfunctionaris:

De aandachtsfunctionaris is consulent en gesprekspartner voor collega’s die misbruik, huiselijk geweld en/of kindermishandeling vermoeden op grond van eigen waarneming, als een kind zelf vertelt over een vorm van mishandeling of door externe informatie van derden.

De aandachtsfunctionaris:

  • Doorloopt de stappen van de Meldcode als er zorgen zijn over misbruik en/of huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Stelt samen met collega’s een plan op voor de begeleiding van het kind/gezin, bemiddelt bij problemen en/of knelpunten.
  • Is verantwoordelijk voor de verslaglegging.
  • Onderhoudt kennis over relevante ontwikkelingen (landelijk en regionaal) t.a.v. misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Levert specifieke informatie over het handelingsprotocol.
  • Verzorgt bijscholing en trainingen op het gebied van misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Voorziet het management van informatie m.b.t. contact met de ketenpartners.
  • Verzorgt informatie aan het management m.b.t. onderwerpen op het gebied van misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Neemt deel aan aandachtsfunctionarissen netwerk in de regio.
  • Houdt toezicht op de regie en dat de stappen worden nageleefd.