Aanpak tegen pesten

Chantage, bedreiging of sexting; pesten gebeurt vaak stiekem, buiten de blik van volwassenen die kunnen ingrijpen. Door sociale media is het gemakkelijker geworden om te pesten. Ouders zijn in veel gevallen niet digitaal vaardig, waardoor ze niet weten wat er speelt. Bovendien trekken kinderen, ouders, school of andere organisaties vaak te laat aan de bel. Dat geeft een kind veel verdriet en een enorme deuk in het zelfvertrouwen. Hoe maak je pesten zichtbaar, bespreekbaar en hoe stop je het?

Onze PestLifeCoach bouwt een goed dossier op van al jouw ervaringen. Hoe vaak gebeurt het, waar, wanneer en op welke manier? De coach zoekt betrokkenen en eventueel andere slachtoffers om het verhaal te bevestigen en beschrijft wat het pesten met de kinderen en hun ouders doet. Vervolgens maakt de coach afspraken met relevante partijen zoals school of de voetbalclub om op een veilige manier het gesprek aan te gaan. Er worden afspraken gemaakt: wat doen we als het weer gebeurt? De coach houdt actief een vinger aan de pols en kijkt steeds of er goed wordt ingegrepen wanneer dat nodig is. Helpt dit niet? Dan confronteert de coach de betrokkenen nog kritischer met het opgebouwde dossier om vervolgens aangescherpte afspraken te maken.