Over Studiezalen

Van student bouwkunde naar oprichter en voorvechter van Studiezalen. Abdelhamid Idrissi heeft Studiezalen vanaf nul opgebouwd tot de awardwinnende stichting die het nu is. Zo werd hij bijvoorbeeld in 2019 Amsterdammer van het jaar. Hoe helpt hij jaarlijks honderden kinderen uit zijn wijk om het beste uit zichzelf te halen?

‘Deze kinderen verdienen het’

“Ieder kind heeft iemand nodig die in hem of haar gelooft en die een helpende hand biedt wanneer dat nodig is. Mijn ouders waren dat voor mij. Zij hielpen mij om mezelf te ontwikkelen en te komen tot waar ik nu sta. Ik hoop dat Studiezalen datzelfde betekent voor de kinderen die bij ons komen. Dat wij hen kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is, ook als je opgroeit in Amsterdam Nieuw-West. Op mijn achtste kwam ik in deze kleurrijke wijk te wonen. De meeste bewoners komen de wijk nauwelijks uit en zien daardoor weinig van de rest van Nederland. Ik wil de kinderen laten zien wat er mogelijk is, ook voor hen.

Armoede in vocabulaire

Armoede zit niet alleen in geldgebrek. Het is meer dan grote gezinnen in kleine huizen met geldzorgen. Het gaat ook om armoede in vocabulaire en ervaringen. Dat ondervond ikzelf tijdens mijn studie Bouwkunde. Ik leerde veel, over spreekwoorden en bouwtermen, maar ook over dat je je gevoel mag uiten en vragen mag stellen. Dat was iets wat ik nooit deed, ik knikte altijd terwijl ik het niet begreep.

Gezien worden

Het begeleiden van kinderen doe je door ze te ontleden; wie zijn ze, wat maken ze mee en wat kunnen ze? Het helpt niet om ze de deur te wijzen of te demotiveren. Je moet luisteren, afspraken maken en complimenten geven wanneer iets lukt. Dan voelen ze zich gezien. Het gevoel dat je het verschil kunt maken in het leven van kinderen, dat ze zich kunnen ontladen en groeien, is geweldig.

Positieve beweging

Mijn doel is om nog veel meer kinderen en hun ouders te helpen via Studiezalen. Want de positieve beweging rondom een kind wordt alleen maar groter wanneer ouders en Studiezalen samenwerken. Vaak hebben zij in hun jeugd ook niet de begeleiding gehad die ze nodig hadden. Daarnaast ben ik bezig met een anti-pest formule. Er wordt veel gepest en protocollen helpen niet. Ik werk hard om Studiezalen nog succesvoller te maken. Dat verdienen deze kinderen.”

Missie & Visie

Missie

Studiezalen heeft als missie om ieder kind gelijke kansen te bieden en structureel overdracht van intergenerationele armoede te doorbreken. Wij creëren een vruchtbare bodem waarop kinderen hun dromen, doelen en wensen na kunnen jagen. Op de lange termijn helpen we bestaanszekerheid te realiseren en maken kwetsbare wijken in Nederland duurzaam krachtig.

Visie

Ieder kind gelijke kansen en een fijne nachtrust.
Onze droom is een samenleving waarin ieder kind gelijke kansen heeft en intergenerationele armoede doorbroken is. We werken aan een leefwereld waarin kinderen hun dromen, doelen en wensen waarmaken en hun volledig potentieel benutten. Onze aanpak stelt het kind en diens gezin centraal, zodat zij zelfredzaam worden en de regie over hun leven kunnen nemen. Dit alles draagt bij aan het realiseren van een fijne nachtrust voor elk kind.

Strategie

Studiezalen biedt scholieren uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs niet alleen een gastvrije fysieke plek, maar ook uitgebreide ondersteuning bij schoolwerk, LifeCoaching, talentontwikkeling en horizonverbreding. Met onze bewezen, multidisciplinaire aanpak fungeren wij als vertrouwde gids in het leven van het kind. We bieden kinderen erkenning en de ruimte om hun dromen, doelen en wensen te verwezenlijken. Door naast het kind en diens gezin te gaan staan, signaleren we hun behoeften en kunnen we structurele oplossingen bieden. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, waardoor ze de regie over hun leven kunnen nemen en een beter perspectief hebben.
Onze locaties en medewerkers zijn diepgeworteld in de meest kwetsbare wijken, waardoorwe een goed inzicht hebben in de lokale behoeften en proactief van waarde kunnen zijn. Snelheid en wendbaarheid zit in ons DNA, wat ons in staat stelt om voortdurend te innoveren en onze positie als voorloper te behouden.

Studiezalen in beeld

Bekijk video

Studiezalen Magazine

Dit magazine, de eerste in een reeks van tien, gaat over ‘Extra Onderwijs’, waarbij de aanpak van Studiezalen in Amsterdam wordt uitgelicht. Met persoonlijke verhalen, cijfers en interessante voorbeelden, wordt een beeld geschetst van hoe Studiezalen werkt aan het bevorderen van kansengelijkheid. Dit magazine is ter inspiratie voor iedereen die bezig is met Gelijke Kansen. Het magazine is uitgebracht in samenwerking met de Gelijke Kansen alliantie van het Ministerie van OCW.

De partners van Studiezalen